Reklamace / Vrácení zboží do 14ti dnů

Postup při reklamaci:

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky na čísle: +420 604 580 017, e-mailem na adrese info@sterix.cz, či písemně.
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu:
    Petr Vladyka - STERIX.cz, U Zahradního města 3189/2, 106 00, Praha 10
    Případně můžete zboží osobně doručit na prodejnu.
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu a případně číslo bankovního spojení, kam chcete uhradit vrácenou částku.
  4. Ke zboží přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě. 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací jako jsou např. svítidla, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy:

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu, pouze v případě nákupu, jako koncový zákazník (bez IČ/firma).

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost: Bc. Petr Vladyka - STERIX.cz, IČO: 03737721, adresa: Přímětická 1199/36, Praha 4, 140 00, telefon: +420 604 580 017, e-mail: info@sterix.cz
formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2.
a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese společnosti: Prodejna osvětlení STERIX.cz, U Zahradního města 3189/2, Praha 10, 106 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.